شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

گالری تصاویر

آزمایشگاه شرکت تدبیرنوین سازان

نام دستگاه

کاربرد

تصویر

Electrical Furnace

اندازه گیری مقدار دوده در مواد اولیه و محصولات پلی اتیلنی

Electrical_Furnace-small.jpg

Humidity

تست رطوبت سنجی

Humidity-small.jpg

MFR

اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب پلی اتیلن و پلی پروپیلن

MFR-small.jpg

Microscope

تعیین اندازه رنگدانه یا پخش کربن بلک در لوله ها و اتصالات پلی اتیلن

Microscope-small.jpg

Oil Bath

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی

Oil_Bath-small.jpg

OIT

تعیین زمان القاء اکسایش

OIT-small.jpg

Oven

تست برگشت حرارتی در لوله های پلی اتیلنی

Oven-small.jpg

Ring Stiffness

تعیین سفتی حلقه ای لوله های پلی اتیلنی

Ring_Stiffness-small.jpg

Scale

تعیین چگالی

Scale-small.jpg

Shore

تعیین سختی الاستومرها

Shore-small.jpg

Tensile

تعیین استحکام کششی در لوله های پلی اتیلنی و در محل درز جوش

Tensile-small.jpg

چاپ ایمیل