Iran england               شرکت تدبیر نوین سازان                          fb  twitter instagram telegram linkedin

آبگیرها (خروجی دریا)

در آلمان بیشتر آبگیرهاى دریائى در سالهاى 1970 تا 1985 ساخته شده اند. آبگیرها به دریاى شمال، دریاى شرق و به رودخانه البه و راین برده شدند. از آن زمان به بعد، شریک خارجى تدبیر نوین سازان دانش چگونگى انجام کار با سازه‌هاى استاتیک و نصب خطوط لوله آن را بدست آورده است.
همکارى با شرکت هاى ساختمانی از اهمیت بالائى در این زمینه برخوردار است زیرا که چنین پروژه هایى نیازمند کار بیشترى نسبت به تکنولوژى لوله هاى زمینى مى باشد. لوله پلی اتیلن دوجداره کورتیوب دار شرکت تدبیر نوین سازان)بدون هیچ مشکلى در طول هاى بزرگ وصل مى شوند. حد اکثر طول، به نوع پروفیل استفاده شده در لوله دوجداره و روش نصب آن در آب بستگى دارد.

براى اتصال لوله از جوش بیرونى استفاده مى شود. زیرا بعلت قدرت مکانیکى امکان حرکت دادن لوله ها در درون آب وجود داشته و مى توان بدون وارد آوردن صدمه ای، آن ها را در کف دریا خواباند.البته تدبیر نوین سازان از اتصالات ویژه اى نیز استفاده مى کند که مى توان آن ها را بوسیله غواصان در زیر دریا ساخت. فقط در این حالت، امکان ارتباط با ساختمان ها یا چندین خط لوله وجود دارد. براى این کار این شركت از اتصال پلاستیکى استفاده می‌كند.بعلت سبک بودن پروفیل لوله پلی اتیلن از آب، حمل و نقل آنها در آب هیچ مشکلى ندارد. قرار دادن لوله ها در کف دریا با اعمال فشار زیادتر از بیرون لوله و یا ایجاد لنگرگاه امکان پذیر مى شود، یا مى شود اتاقک هاى خالى پروفیل لوله را مثلا با سیمان پر کرد.

آبگیر نه تنها به لوله خوب نیاز دارد بلکه باید سیستم کاملى نیز داشته باشد، ساختمان خروجى ها بسیار مهم مى باشند، بخش تقاطع لوله بسیار بزرگ شده و باید هیدرودینامیک شود. همچنین سیستم هایى از HDPE توسط این شركت تولید شده و به سایت سازه تحویل داده مى شوند.


برچسب ها: لوله پلی اتیلن کورتیوب دار, لوله پلی اتیلن, لوله دوجداره پلی اتیلن, لوله پلی اتیلن دوجداره کورتیوب دار, لوله, دوجداره, پلی اتیلن

چاپ