Iran england               شرکت تدبیر نوین سازان                          fb  twitter instagram telegram linkedin

شفت های تلسکوپی

امروزه دفن زباله‌ها به دو طریق دفن توده‌اى یا كپه‌اى (dump-type) و دفن در عمق (pit-type) صورت می‌گیرد.  در روش دفن در عمق شیرابة زباله باید به شفت ها هدایت شود. شریک خارجى شرکت تدبیر نوین سازان 20 سال قبل، شفت تلسکوپى را ساخت. در اینجا اجزاء شفت بطور متحرك ساخته شده و با حرکت زباله‌ها، حركت می‌نمایند.
معمولا قطر شفت ها 2000 متر یا بیشتر مى باشد. این امر بدان دلیل است که باید تعمیرات در شفت ها مد نظر قرار گیرد. در قسمت زیرین شفت، پمپ هایى براى انتقال شیرابه و همچنین ورودى هایى براى لوله هاى آلوده که باید در فواصل منظم تمیز شوند وجود دارند.

شفت هاى تلسکوپى امکان ساخت سازه‌هائى تا ارتفاع 100 متر را میسر مى سازند. سایت دفع زباله مرچرنیچ در کلن نمونه اى  از این دسته می‌باشدامروزه شفت هاى تلسکوپى دوجداره کرتیوب دار در تمامى انواع سایتهاى دفن زباله در جمهورى فدرال آلمان وجود داشته و استاندارد هاى اروپائى و کشورهاى همسایه کیفیت این کالاى منحصر بفرد را براى طراحى سایت هاى دفع زباله، تائید مى کنند. در چند سال گذشته شرکت Bauku چنین پروژه هایى را در مقیاس بزرگ در انگلستان انجام داده ایم. با استفاده از روش محاسبه المانهاى محدود نوع تورفتگى لوله ها محاسبه شده و روش بهینة نصب که حاصل سالهاى توسعه آن است، توصیه و اجرا مى شود.


drainage pipe line

قطر لوله هاى فاضلاب 300 میلیمتر است. در اولین نگاه این اندازه، طبیعى بنظر نمى رسد اما تجربه نشان داده است که در نتیجه وجود مواد شیمیائى در آب تراوش شده، خطر ایجاد سوراخ در لوله ها در طول سالیان افزایش یافته و در درون لوله ها عکس العمل شیمیائى تولید کفى مى نماید که باعث مسدود شدن لوله هاى کوچک مى شود.

در لوله پلی اتیلن دوجداره کرتیوب دار سوراخ شدگى و قطر لوله طورى تنظیم مى شود که انسداد صورت نگیرد و حتى در صورت انسداد، قابل رفع باشد.perforation of a drainage pipe

بطور کل در دفع زباله تنها لوله هاى فاضلاب به داخل زباله‌ها منتقل میشود و شفتها بیرون مى مانند.  بسته به روش دفع زباله، ارتفاع زباله‌ها به 20 متر مى رسد.

همچنین این مشکل وجود دارد که در زباله‌ها، شیرابة آنها در اثر باران بالا بیاید که باید از طریق لوله پلی اتیلن دفع گردد.

(از آنجائیکه شفت ها در بیرون از خطوط آب بندى محل دفع قرار دارند، باید با لوله هاى فاضلاب شکسته شوند. مخصوصا در این محل حساس ایمنى باید رعایت شود تا باعث ایجاد سوراخ در خطوط نشود.)
به همین منظور، این شركت سازه نفوذی مخصوصى را طراحى كرده است که از یک سو نقش انتقال شیرابه از لوله فاضلاب به لوله جمع آورى را برعهده داشته و از طرف دیگر به دیگر خطوط HDPE جوش داده مى شود. علاوه بر این، بارگذارى هاى ثابتى نیز باید انجام پذیرند که بوسیله فشار مواد ضایعاتى ایجاد مى شوند. لوله هاى جمع آورى شیرآبه به هر یک از شفت هاى جمع آورى منتهى مى شوند. این عمل به منظور خشك شدن لوله ها و محل ورودى براى دوربین بازرسى و تمیز کردن لوله هاى فاضلاب مى باشد. اجزاء استاتیک در شفت ها بسیار اندک بوده و بنابراین مى توان از طرح قدیمى استفاده نمود. قانوناً، ارتفاع سازه هاى شفت ها فقط تا 800 متر مى باشد.

برچسب ها: شفت, لوله پلی اتیلن دوجداره, لوله پلی اتیلن, لوله پلی اتیلن دوجداره کورتیوب دار, کرتیوب دار, لوله, دوجداره

چاپ