شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

  • خانه
  • تکنولوژی
  • تکنولوژی سیستم های ثقلی

تکنولوژی سیستم های ثقلی

لوله های مورد استفاده در جمع آوری ثقلی فاضلاب و آبهای سطحی  نیاز به مقاومت بالا در مقابل مایعات خورنده و مقاومت حلقوی بهینه در برابر بارهای وارده دارد . در سال 1956 باوکو با نو آوری خاصی وارد بازار سیستم لوله گذاری ساخته شده از پلی اتیلن  ، پلی پرو پیلن و دیواره خارجی ساختارمند پروفلین شد. لوله های ®Profileen (لوله های پلی اتیلن پروفیلی شرکت تدبیر نوین سازان) برای انواع شرایط نصب در پروژه های مختلف طراحی و استفاده میشوند . مهمترین مساله تلاش مهندسین شرکت در جهت تامین تمامی قطعات مورد نیاز پروژه از جنس یکسان پلی اتیلن میباشد . در این تکنولوژی برای انتفال هر گونه سیال که بصورت ثقلی( نظیر فاضلاب ) تلاش میشود  که تمامی قطعات مانند لوله ، سه راه ، زانو ، منهول پلی اتیلن و سپتیک و اتصالات بصورت کاملاً یکپارچه همراه با پیش بینی تمامی  مسائل اجرائی ارائه گردد.

پروژه مسیل گلستان

این پرو ژه جهت انتقال آب های سطحی وارده از جنوب شرقی تبریز ( مسیل گلستان ) به جاده ائل گلی می باشد . طول مسیر نزدیک به 2 کیلومتر بوده و در مسیر پرتردد و تفریحی پارک ائل گلی واقع شده  است. در طراحی اولیه باکس بتنی پیش ساخته در قطعات به ابعاد 2 متر در 2 متر طراحی شده بود. با توجه به ترافیک مسیر، سنگینی قطعات پیش ساخته در حدود 12 تن و وجود عوارض تأسیساتی، اجرای پروژ ه بسیار سخت به نظر می رسید. لوله های پروفیلن با توجه به سبکی، سهولت نصب و همچنین مشخصات هیدرولیکی گزینه ای مناسب برای جایگزینی بتنی به شمار آمد.

چاپ ایمیل