شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

سیستم لوله های فاضلابی

sewer system
2 - لوله فاضلاب     1 - آداپتور دیوارى       3 - اتصال خانگى
4 - لوله آداپتور     5 - سوکت دوگانه     اتصالات لوله     مواد


sewer pipe diagram لوله هاى فاضلابى PROFILEEN لوله هایى از جنس پروفیلى HDPE  بوده و در اندازه هاى 6 متر (استاندارد) قابل ارائه مى باشند. به لطف انعطاف‌پذیرى تولید ، لوله هاى تولیدى قابل عرضه براى تمامى شرایط جاسازى و تمامى کلاسهاى مقاومت حلقوى مى باشد. اندازه قطرها براى لوله هاى تولیدى بین 300 تا 3500 میلیمتر و یکسان با قطر داخلى لوله ها مى باشد.


wall adopter براى متصل نمودن لوله ها یا سایر مواد قابل انعطاف با مواد یا محلهاى سفتى مانند دیوار انواع متفاوتى از آداپتورهاى دیوارى PROFILEEN وجود دارد. در سمت چپ مى توانید تکه اى کوچک از آن را که حلقه اى پلاستیکى دارد مشاهده نمایید.


house connection اتصال خانگى PROFILEEN قابل ارائه همراه با حلقه پلاستیکى یا بصورت جوش خورده مى باشد. در هر دو حالت ، در لوله اتصال خانگى مى توان از اتصالات یا سایر لوازم موجود براى متصل کردن آن به قطعاتى از جنسى بغیر از HDPE استفاده نمود.
لوله هاى آداپتور PROFILEEN که سیستم bauku-easy cut نیز نامیده مى شوند، بمنظور تولید لوله هاى آداپتور دقیق مورد استفاده در محلهاى کار طراحى شده و در جاهایى که استفاده از اندازه استاندارد لوله غیر ممکن مى باشد کارایى فراوانى دارند.

کیفیت تکنولوژى اتصال دهنده ها مشخص کننده کیفیت کل سیستم لوله مى باشد و به همین دلیل است که در این مرحله هیچ تسامحى قابل قبول نیست و براى هر عملیات از بهترین امکانات بهره جسته می‌شود:

اتصال حلقه پلاستیکی :
این نوع اتصال قابل تولید در قطرهاى 300 تا 1200 میلیمترمیباشد. حلقه پلاستیکى در این حالت بطور موثرى از تاثیر عوامل خارجى و آسیب دیدگى محافظت مى شود. این نوع روش اتصال ارزانتر بوده و نصب آن بسیار آسان مى باشد.

اتصال جوش اکستروژنی:
جوشکارى لوله ها بر اساس DVS 2209 ، بخش 1 و با متد I ، II یا III انجام مى پذیرد. بر حسب سایز قطرى امکان جوشکارى از بیرون ، داخل یا هر دو طرف وجود دارد. از این روش اتصال مى توان براى تمامى قطرها استفاده نمود. این روش داراى بهترین کیفیت مى باشد که در طى 50 سال به اثبات رسیده است.

جوش الکتروفیوژن :
در این روش به ساکت الکترود  اضافه گردیده و ساکت و اسپیگوت با هم به نقطه ذوب مى رسند. از این روش در قطرهاى 300 تا 1800 میلیمتر استفاده مى شود.محصولات PROFILEEN از پلى اتیلى با چگالى بالا (HDPE) ساخته مى شوند. ویژگیهاى برجسته HDPE دلیل اصلى مورد استفاده قرار گرفتن این مواد در لوله هاى آب آشامیدنى ، گاز و بسیارى كاربردهاى دیگر مى باشد. همچنین در جاهاى حساس دیگرى مانند دفع زباله امنیت سلامت انسان و طبیعت را تضمین مى نماید.

از سال 1384 شرکت تدبیر نوین سازان به تولید لوله هاى PROFILEEN سیاه رنگ پرداخته است. رنگ روشنتر لوله های PROFILEEN پاسخى است که این شرکت با نیازهاى در حال تغییر مشتریان خود مى دهد. رنگ داخلى لوله ها باعث سهولت بازرسى با دوربین و تعمیرات و نگهدارى شده است. علاوه بر این لوله ها دیگر بمیزان قبل گرماى خورشید را جذب نکرده و بدین علت از میزان تغییر شکل آنها بخاطر نور خورشید بسیار کاسته شده است.

چاپ ایمیل