شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

لوله های تهویه هوا

لوله های تهویه هوای پروفیلن قابل نصب در داخل و خارج از ساختمان می باشند.

outdoor installes air ventilation pipes
نصب در خارج از ساخنمان
در كاربرد های فضای باز(out door) عموما HDPE به عنوان ماده اولیه لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد، چراكه بایستی مقاومت لازم در برابر آلودگی و مواد مهاجم موجود در فضای آزاد را داشته باشد.


foil packed pipes air ventilation pipe building

نصب در داخل ساختمان
برای محافظت از آتش سوزی، لوله های تهویه هوا از PPS (پلى پروپیلن مقاوم در مقابل آتش) ساخته مى شوند. مقاومت شیمیائى این ماده قابل مقایسه با لوله هاى تولیدى توسط HDPE مى باشد. تولیدات ما از نظر کیفیتى این اجازه را مى دهد كه لوله هاى تهویه هوا را براى اتاقهاى تمیز به كار برد. لوله هاى تهویه هوا در فویل بسته بندى شده بدین طریق از گرد و خاک محافظت مى شوند. از فاكتورهاى اساسى تكنولوژی بكار رفته در تولید محصولات این شركت، اتصالات بكار رفته در خط لوله ها مى باشند بدین منظور تمامى اجزا بكار گرفته شده از لوله هاى مرغوب ساخته شده و داراى کیفیت بسیار بالا مى باشند.

چاپ ایمیل