شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

مخازن

مخازن روى سطحى
مخازن رو سطحى معمولا در معرض فشار داخلى قرار دارند( فشار ایجاد شده در اثر وزن مواد موجود در سیلو). از مخازن ®Profileen (لوله های پلی اتیلن پروفیلی شرکت تدبیر نوین سازان) مى توان براى مواد شیمیائى فشرده شده و همچنین براى دماهاى تا 60 درجه سانتیگراد استفاده نمود.

bauku silo
ساخت و توسعه سازه هاى زیرین و سطحى مخازن هم بطریق متداول و هم از طریق تكنولوژى جدید شركت امكان پذیر است.


spherical tank
ضخامت دیواره مخازن در این سیستم متغیر بوده قابل تولید بر حسب درجه مى باشند. بدین معنى که دیواره قسمت پائین ضخیم تر از قسمت بالایى (فشار هیدرو استاتیک) مى باشد. مى توان همچنین دیواره مخازن را با  ®Profileen (لوله های پلی اتیلن پروفیلی شرکت تدبیر نوین سازان) داخلى که از آن مى توان بعنوان هشدار دهنده وجود درز نیز استفاده کرد ، ساخت. (مراجعه کنید به تکنولوژى مجارى فاضلاب - سیستم هاى دوجداره).


مخازن زیر زمینی
مایعات را می‌توان در مخازنى در زیرزمین نیز نگهدراى نمود. در صنعت از این ویژگى در نگهدارى آب آتش نشانى یا مخازن اضطرارى و ذخیره جهت نگهدارى مایعاتى مانند اسیدها یا بازها در كارخانجات صنعتى و تولید مواد شیمیائى استفاده مى شود.هردو سیستم باید قابلیت ذخیره مواد شیمیائى فشار بالا را داشته باشند. بر خلاف مخازن نگهداری، سیستم تمیز کننده و هیدرولیک چندان مهم نمى باشند. در اینجا مخازن زیر زمینى بطور دقیق نسبت به شرایط ساختمان قرار داده مى شوند. براى چنین مخازنى فشار داخلى سطح آب دیگر مشکلى براى طراحى به وجود نمى آورد.


آب مورد نیاز براى مخازن آتش نشانى یا مخازن اضطرارى را نیز مى توان با استفاده از سیستم Bauku تجهیز نمود.

هر مخزنى صرف نظر از نصب آن ، براى حفظ مسائل ایمنى مطرح در اتصالات ، بصورت جوش داده شده در محل تحویل داده مى شود.

چاپ ایمیل