شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

منهول پلی اتیلن جانبی

منهول پلی اتیلن جانبی برای افزایش سرعت و استفاده بیشتر از فضای موجود، برای لوله های با سایزهای بزرگتر، در مسیر اصلی لوله منهول هایی را به صورت جانبی بر لوله اصلی سوار (مماس) می کنند که در مقایسه با سایر منهول ها سرعت بیشتر و فضای کمتری نیاز خواهند داشت.

منهول پلی اتیلنی از نوع گذر جانبی به همراه زانوی پلی اتیلنی به رنگ طوسیمنهول پلی اتیلنی از نوع گذر جانبی به قطر لوله 2000 میلی مترمنهول پلی اتیلنی از نوع گذر جانبی با انشعاب جانبی پلی اتیلنیمنهول پلی اتیلنی از نوع گذر جانبی به همراه زانوی پلی اتیلنی

 

برچسب ها: منهول, منهول پلی اتیلن, جانبی

چاپ ایمیل