شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

منهول پلی اتیلن گذر مستقیم

منهول پلی اتیلنی گذر مستقیم برای ورودی های تا سایز 600 میلیمتر، از این نوع منهول پلی اتیلنی گذر مستقیم با قطر 1000 میلیمتر استفاده می شود. برای سایز 800 و در پاره ای اوقات 1000 از شفت های با سایز 1200 و 1400 نیز استفاده میشود . اما بهتر است برای سایز 1000 و بالاتر از آن منهولهای جانبی استفاده گردد

منهول پلی اتیلنی از نوع گذر مستقیم با انشعابات کاروگیتنمای درونی منهول پلی اتیلنی از نوع گذر مستقیممنهول پلی اتیلنی از نوع گذر مستقیم با ورودی و خروجی خاصمنهول پلی اتیلنی از نوع گذر مستقیم

برچسب ها: گذر مستقیم, منهول پلی اتیلن, منهول

چاپ ایمیل