شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

پروژه توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی عسلویه

کارفرمای اول : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 17 و 18 ( POGC  )

پیمانکار اول : IDRO

پیمانکار دوم : IPMI ( مدیریت طرحهای صنعتی )

مشاور : موسسه مشاور ساحل

تولید کننده و مجری عملیات جوشکاری لوله ها : شرکت تدبیر نوین سازان

متراژ : 3500 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط خشکی و 1400 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط دریایی به همراه زانو و اتصالات مربوطه از جنس پلی اتیلن .

 

چاپ ایمیل