شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

آبگیر مجتمع پتروشیمی کاویان

کارفرما: شرکت پتروشیمی کاویان

مشاور: مهندسین مشاور ساحل

پیمانکار: موسسه عمران ساحل

موقعیت : استان بوشهر، منطقه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی عسلویه

مشخصات کلی پروژه : تامین آب مصرفی مجتمع پتروشیمی کاویان به میزان 94000 متر مکعب بر ساعت

آب مصرفی از عمق 35 متری دریا توسط 10 خط لوله پلی اتیلن تک جداره به قطر خارجی 1600 میلی متر وارد یک Collector  به ابعاد 4*4*30 متر شده و پس از آن از طریق 4 لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر داخلی 2500 میلی متر وارد حوضچه آبگیری می‌شود.

چاپ ایمیل