پروژه خط آب برگشتی و آب شیرین کن فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

کارفرمای اول : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 15 و 16 ( POGC  )

پیمانکار اول : مؤسسه فنی و مهندسی سپانیر

پیمانکار دوم : مؤسسه عمران ساحل

مشاور : مؤسسه مشاور ساحل

تولید کننده و مجری عملیات جوشکاری لوله ها : شرکت تدبیر نوین سازان

متراژ : 5095 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط خشکی و 1375 متر لوله 1400 میلیمتر جهت خطوط دریایی Out fall  به همراه زانو و اتصالات مربوطه از جنس پلی اتیلن .

چاپ