پروژه توسعه فاز 13 پارس جنوبی عسلویه

کارفرمای اول : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای 13 ( POGC  )

پیمانکار اول : پترو پایدار ایرانیان

مشاور : موسسه مشاور ساحل

تولید کننده و مجری عملیات جوشکاری لوله ها : شرکت تدبیر نوین سازان

متراژ : 462 متر لوله 1400 میلیمتر و 462 متر لوله 2500 میلیمتر جهت خطوط خشکی ، 126 متر لوله 1400 میلیمتر و 126 متر لوله 2500 میلیمتر جهت خطوط دریایی به همراه زانو و اتصالات مربوطه از جنس پلی اتیلن .

چاپ